Γερμανία: Στο 5% η συρρίκνωση της οικονομίας το 2020

Στο
5%,
λιγότερο
από
το
αναμενόμενο,
δηλαδή,
υπολογίζεται
η
συρρίκνωση
της


γερμανικής

οικονομίας
το
2020, σύμφωνα
με
τα
προκαταρκτικά
στοιχεία
που
ανακοίνωσε
σήμερα
η
ομοσπονδιακή
στατιστική
υπηρεσία.

Όπως
σημειώνει
το
ΑΜΠΕ,
εκτιμάται
πως
η
ισχυρή
κρατική
αντίδραση
βοήθησε
να
περιοριστεί
το
χάος
που
προκάλεσε
η
πανδημία
της


COVID-19

στη
μεγαλύτερη
ευρωπαϊκή
οικονομία.

Η
μείωση
του
ακαθάριστου
εγχώριου
προϊόντος
(ΑΕΠ)
ήταν
μικρότερη
από
το
5,1%
που
ανέμεναν
οι
αναλυτές
σε
έρευνα
του
Reuters
και
μικρότερη
από
τη
συρρίκνωση-ρεκόρ
του
-5,7%
που
καταγράφηκε
το
2009
κατά
την
παγκόσμια
χρηματοπιστωτική
κρίση.

Αναφορικά
με
το
2021, η ένωση
γερμανικών
βιομηχανιών
BDI


αναμένει
ρυθμό
ανάπτυξης
3,5%
για
την
«ατμομηχανή»
της
ευρωζώνης.

Ωστόσο
εκτιμάται
πως
η
γερμανική
οικονομία

δεν
θα
είναι
σε
θέση
να
επιστρέψει
στα
προ
της
πανδημίας κορονοϊού επίπεδα
πριν
από
τον
επόμενο
χρόνο,
το
νωρίτερο.

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας