Για το θεαθήναι η Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων (TPNW)


Πρώτη
καταχώρηση:
Τετάρτη,
20
Ιανουαρίου
2021,
17:51Ανταπόκριση
από
Στρασβούργο

Νίκος
Ρούσσης

Σε
σημερινό,
ενημερωτικό
του,
έγγραφο
το
Ευρωκοινοβούλιο,
αποκαλύπτει,
εμμέσως
πλην
σαφώς
ότι,
η
Συνθήκη
για
την
Απαγόρευση
των
Πυρηνικών
Όπλων
(TPNW),
πού
τίθεται
σε
ισχύ
στις
22
Ιανουαρίου
2021,
δεν
αποτελεί
παρά
ένα
«γράμμα
κενό»
αφού:


Τα
εννέα
κράτη
που
είναι
γνωστό
ότι
διαθέτουν
στρατιωτικά
πυρηνικά
προγράμματα
δεν
έχουν
υπογράψει
το
TPMW.


Ούτε
την
έχουν
υπογράψει
τα
κράτη
μέλη
του
Οργανισμού
Συνθήκης
του
Βόρειου
Ατλαντικού
(ΝΑΤΟ),
που
το
2016
επιβεβαίωσαν
εκ
νέου
τη
δέσμευσή
τους
για
πυρηνική
αποτροπή.

 –
Τα
περισσότερα
κράτη
μέλη
της
ΕΕ,
21
από
τα
οποία
είναι
μέλη
του
ΝΑΤΟ,
αντιτίθενται
στο
TPNW
και
μόνο
τρία
το
έχουν
επικυρώσει

Αναλυτικότερα,
στο
έγγραφο,
σημειώνεται
ότι:

Στις
22
Ιανουαρίου
2021,
τίθεται
σε
ισχύ
η
Συνθήκη
για
την
Απαγόρευση
των
Πυρηνικών
Όπλων
(TPNW).
Εκείνη
την
ημέρα,
η
ανάπτυξη
πυρηνικών
όπλων,
οι
δοκιμές,
η
παραγωγή,
η
κατοχή,
η
αποθήκευση,
η
χρήση
και
η
απειλή
χρήσης,
καθώς
και
η
τοποθέτηση
ή
η
ανάπτυξη
πυρηνικών
όπλων
άλλης
χώρας
στην
εθνική
επικράτεια
ενός
κρατικού
μέρους
θα
απαγορευτεί
βάσει
του
διεθνούς
δικαίου.

Το
TPNW
χαιρετίστηκε
ως
ιστορικό
από
υποστηρικτές
μιας
πρωτοβουλίας,
η
οποία
κέρδισε
έδαφος
τα
τελευταία
χρόνια,
για
να
απαλλαγεί
ο
κόσμος
από
το
πιο
καταστροφικό
όπλο
που
είναι
γνωστό
στην
ανθρωπότητα.
Η
Διεθνής
Εκστρατεία
για
την
Κατάργηση
των
Πυρηνικών
Όπλων
(ICAN),
η
οποία
πρωτοστάτησε
σε
αυτές
τις
προσπάθειες,
κέρδισε
το
Βραβείο
Νόμπελ
Ειρήνης
του
2017.

Οι
υποστηρικτές
ελπίζουν
ότι
το
TPNW
θα
ενισχύσει
το
διεθνές
νομικό
πλαίσιο
και
θα
προωθήσει
σταδιακά
τον
πολιτικό
κανόνα
κατά
της
κατοχής
και
χρήσης
πυρηνικών
όπλων.

Οι
αντίπαλοι
της
Συνθήκης
υποστηρίζουν
ότι
οι
προϋποθέσεις
αφοπλισμού
δεν
υπάρχουν
επί
του
παρόντος
και
ότι
οι
υποστηρικτές
του
TPNW
δεν
το
αναγνωρίζουν.
Υπογραμμίζουν
επίσης
τον
κίνδυνο
υπονόμευσης
της
Συνθήκης
για
τη
Μη
Διάδοση
των
Πυρηνικών
Όπλων
(NPT),
η
οποία
αναγνωρίζεται
ως
ο
ακρογωνιαίος
λίθος
του
παγκόσμιου
καθεστώτος
μη
διάδοσης
και
αφοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένων
των
υποστηρικτών
του
TPNW.

Τα
εννέα
κράτη
που
είναι
γνωστό
ότι
διαθέτουν
στρατιωτικά
πυρηνικά
προγράμματα
δεν
έχουν
υπογράψει
το
TPMW.
Ούτε
τα
κράτη
μέλη
του
Οργανισμού
Συνθήκης
του
Βόρειου
Ατλαντικού
(ΝΑΤΟ),
που
το
2016
επιβεβαίωσαν
εκ
νέου
τη
δέσμευσή
τους
για
πυρηνική
αποτροπή.

Αυτό
δημιουργεί
αμφιβολίες
σχετικά
με
τον
αντίκτυπο
αυτού
του
νέου
μέσου
και
την
ικανότητά
του
να
δημιουργεί
κανονιστικές
τιμές.
Τα
περισσότερα
κράτη
μέλη
της
ΕΕ,
21
από
τα
οποία
είναι
μέλη
του
ΝΑΤΟ,
αντιτίθενται
στο
TPNW
και
μόνο
τρία
το
έχουν
επικυρώσει.
Το
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
σημείωσε
ότι
το
TPNW
παρείχε
αποδεικτικά
στοιχεία
για
την
επιθυμία
επίτευξης
του
στόχου
ενός
κόσμου
χωρίς
πυρηνικά
όπλα.

*Το
7σέλιδο
ενημερωτικό
έγγραφο
στα
αγγλικά
ΕΔΩ

Τελευταία
ενημέρωση:
Τετάρτη,
20
Ιανουαρίου
2021,
17:51

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας