Επερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία των εργαζομένων

Η επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά στην προστασία των εργαζομένων, τη στήριξη του εισοδήματος τους, την κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων, την επαναφορά των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, τη διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας