Καιρός Δορυφορική Εικόνα

Με το παρόν Module μπορείτε να έχετε πρόβλεψη για τις επόμενες 10 ημέρες αλλά και να αλλάξετε επίπεδα προβλέψεων όπως και το Ζοομ,
όλα είναι με άμεση δορυφορική σύνδεση εκτός του module που δείχνει τους κεραυνούς που έχει μια καθυστέρηση περίπου 7 με 10 λεπτά.