Κορονοϊός: Επικαιροποίηση των συστάσεων της Κομισιόν για τα μέτρα συντονισμού των κρατών-μελών

Σήμερα η Επιτροπή πρότεινε επικαιροποίηση της σύστασης του Συμβουλίου του περασμένου Οκτωβρίου για μέτρα συντονισμού που επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Επιτροπής για διασφάλιση καλύτερου συντονισμού και επικοινωνίας των μέτρων που σχετίζονται με τα ταξίδια σε επίπεδο ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα, πιο μεταδοτικά στελέχη του […]

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας