Κρίσεις Ανωτάτων σε Νομικό Σώμα,Οικονομικούς Επιθεωρητές,Δικαστικούς Γραμματείς

Συνέχεια των έκτακτων κρίσεων Ανωτάτων Αξιωματικών. 

Το ΣΑΓΕ κατά την 8η Συνεδρίασή του, της Δευτέρας 01 Μαρτίου 2021, έκρινε ως ακολούθως :

1.Στο Κοινό Νομικό Σώμα

α. «Διατηρητέους» τους:

(1)Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Σολκίδη Κωνσταντίνο

(2)Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Οικονομίδη Δημήτριο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Ζαρκάδη Παναγιώτη.

2.Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

α. «Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΟΕ) Πριόβολο Αριστοτέλη.

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΟΕ) Χατζηγιαννάκη Ιορδάνη.

3.Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

«Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΣΔΓ) Βλαχογιάννη Δημήτριο.

The post Κρίσεις Ανωτάτων σε Νομικό Σώμα,Οικονομικούς Επιθεωρητές,Δικαστικούς Γραμματείς appeared first on Militaire.gr.

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας