Κρίσεις ΕΔ: Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων

Το ΣΑΓΕ κατά την 8η Συνεδρίασή του, της Δευτέρας 01 Μαρτίου 2021, έκρινε ως ακολούθως :

Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων

      «Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΣΙ) Κουράκλη Αλέξανδρο-Μιχαήλ.

The post Κρίσεις ΕΔ: Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων appeared first on Militaire.gr.

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας