ΟΤΑ: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηλιούπολης και του ΕΒΕΑ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021, 04:30

Τη συνεργασία του με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σφράγισε ο Δήμος Ηλιούπολης. Ο δήμαρχος Γιώργος Χατζηδάκης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Α. Κωνσταντίνος Μίχαλος, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάπτυξη της επιχειρηματικότηας και της έρευνας. Σκοπός είναι η προαγωγή νέων καινοτόμων ιδεών και υπηρεσιών, καθώς και η προσέλκυση και φιλοξενία οικονομικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματιών, που θα αξιοποιούν την επιστημονική γνώση και την τεχνολογία αιχμής, ώστε να δώσουν νέα ώθηση στην οικονομία της περιοχής. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αναμένεται να είναι η δημιουργία νέων προϊόντων και διαδικασιών στον παραγωγικό τομέα, η βελτίωση της παραγωγής, η εμπέδωση της επιχειρηματικότητας από τους δημότες και φυσικά η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν για την κατάσταση της οικονομίας και της τοπικής αγοράς στις συνθήκες της πανδημίας, αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες για την υλοποίηση αυτού του μνημονίου συνεργασίας και όπως τόνισαν, επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους σε:

– Στοχευόμενη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, σε τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού και επιχειρήσεων.

– Δημιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόμων επιχειρήσεων (startup).

– Υιοθέτηση από την τοπική κοινωνία μιας νέας παιδείας, γνώσης και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της καινοτομίας.

– Καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων, που μετασχηματίζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε προϊόντα, τα οποία μπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά.

– Συνδιοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων με στόχο την διάχυση της γνώσης στην επιχειρηματική κοινότητα.

– Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά Προγράμματα με σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων.

– Διενέργεια ερευνών για θέματα επιχειρηματικότητας.

– Υλοποίηση δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021, 04:39

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας