Ποιες είναι οι προτιμήσεις των νέων για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

Γράφει ο

Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας

πρόεδρος ΣΑ/ΣΤΥΑ-Παρ. Λάρισας

MCs in International Studies

Πέρασαν σχεδόν τρεις δεκαετίες από τότε που η εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές γίνεται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων.

Όλα αυτά τα χρόνια διατυπώνεται το ερώτημα αν ο θεσμός των πανελλήνιων γενικών εξετάσεων είναι ο κατάλληλος θεσμός για τις στρατιωτικές σχολές καθώς το «επάγγελμα» του στρατιωτικού έχει πολλές ιδιαιτερότητες και θα πρέπει οι υποψήφιοι να το επιλέγουν συνειδητά και να μην είναι αποτέλεσμα τυχαίων επιλογών.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι παλαιότερα το κάθε Γενικό Επιτελείο διενεργούσε γραπτές εξετάσεις για την είσοδο των υποψηφίων στις σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών. Όπως υποστηρίζεται από μια σημαντική μερίδα, κυρίως αποστράτων αξιωματικών, οι στρατιωτικές σχολές θα πρέπει να αποτελούν διακριτό επιστημονικό πεδίο έτσι ώστε οι υποψήφιοι να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους με την κατά προτεραιότητα προτίμησή τους να σταδιοδρομήσουν στις ΕΔ.

Πως όμως καταγράφονται οι προτιμήσεις και οι επιλογές των νέων για την εισαγωγή τους στις στρατιωτικές σχολές μέσα από το μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας; 

Στην παρούσα μελέτη δεν συμπεριλήφθηκαν οι σχολές ΣΣΑΣ και ΣΑΝ καθώς διαφοροποιούνται σημαντικά έναντι των άλλων σχολών, κυρίως σε ότι αφορά την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. 

Αναλύοντας τα στατιστικά δεδομένα του 2020 παρατηρούμε τα εξής:  

Οι νέοι που δήλωσαν τις στρατιωτικές σχολές ήταν 12.367. Από αυτούς μόνο για το 11% ήταν πρώτη προτίμηση. Ο ίδιος αριθμός καταγράφεται περίπου ως δεύτερη και τρίτη προτίμηση. Για τα 2/3 η προτίμηση ήταν από τέταρτη και πάνω. (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

Από τους 12.367 το 1/3 είχαν ως προτίμηση τις σχολές αξιωματικών ενώ τα 2/3 τις σχολές υπαξιωματικών.

Ως πρώτη επιλογή τις περισσότερες προτιμήσεις (246) είχε το τμήμα μηχανικών της Σχολής Ικάρων και τις λιγότερες (32) η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μηχανικοί). 

Σε σχέση με τα όπλα, ως πρώτη επιλογή, για τις σχολές αξιωματικών, η ΠΑ είχε (447) προτιμήσεις, ο ΣΞ (336) και το ΠΝ (95) ενώ για τις σχολές υπαξιωματικών, ως πρώτη επιλογή, η ΠΑ είχε (254) προτιμήσεις, ο ΣΞ (158) και το ΠΝ (62).

  

Πολύ μεγαλύτερη βέβαια σημασία από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα έχουν οι προτιμήσεις των επιτυχόντων στις σχολές.

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) από τους 543 επιτυχόντες του ΓΕΛ (ΝΕΟ), (Γενική Σειρά και ειδική κατηγορία), μόνο οι 140 είχαν ως πρώτη επιλογή τις στρατιωτικές σχολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 15% η σειρά προτίμησης ήταν μεγαλύτερη της 6ης με το μεγαλύτερο ποσοστό 67% να αφορά τη Σχολή Υπαξιωματικών του ΣΞ (ΟΠΛΑ)     

Από τους 140 της πρώτης προτίμησης οι 106 ήταν για τις σχολές αξιωματικών και μόνο 34 για τις σχολές υπαξιωματικών. Από τους 106 οι μισοί περίπου (51) είχαν ως πρώτη επιλογή τη σχολή Ευελπίδων ενώ για τις σχολές υπαξιωματικών, από τους 34, η Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας συγκέντρωσε 15 προτιμήσεις.

Η μόνη «σχολή» που όλοι οι επιτυχόντες (13) την είχαν ως πρώτη επιλογή είναι το τμήμα μηχανικών της Σχολής Ικάρων. 

Τη Σχολή Ευελπίδων ως πρώτη επιλογή (ΟΠΛΑ) είχε το 35% ενώ τα Σώματα το 50%.

Το τμήμα ιπταμένων της σχολής Ικάρων ως πρώτη επιλογή δηλώθηκε από το 77% των επιτυχόντων ενώ το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας από το 15%. 

Τη  Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΜΑΧΙΜΟΙ), ως πρώτη επιλογή των επιτυχόντων, δήλωσε  το 66% ενώ τους μηχανικούς το 22%.

Τις σχολές υπαξιωματικών ως πρώτη επιλογή, από τους επιτυχόντες, επέλεξαν:

(ΣΜΥΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (4%)

(ΣΜΥΑ) ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (9%)

(ΣΜΥΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (15%)

(Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ (7%)

(Σ.Μ.Υ.) ΣΩΜΑΤΑ (7%)

(Σ.Μ.Υ.Ν.) (14%)

Τη μικρότερη, κατά σειρά, προτίμησης από τις σχολές αξιωματικών έχει η Ευελπίδων (ΟΠΛΑ) όπου το 30% δεν περιλαμβάνεται στις τρεις πρώτες επιλογές ενώ από τις σχολές υπαξιωματικών η ΣΜΥΑ (ΟΠΛΑ) όπου το 50% δεν περιλαμβάνεται στις πρώτες 6 επιλογές.  

 

Στις παρακάτω εικόνες (Γραφήματα-Πίνακες) μπορούμε να δούμε, ανά σχολή, τις προτιμήσεις των υποψηφίων τα τελευταία 4 χρόνια (2016-2020)

 

Οι Βάσεις Εισαγωγής

Χωρίς ιστορικό προηγούμενο, διεκδικώντας παγκόσμια πρωτοτυπία, είναι το γεγονός ότι οι βαθμοί εισαγωγής στις σχολές υπαξιωματικών είναι μεγαλύτεροι από τις σχολές αξιωματικών. Με βάση τη βαθμολογία, δόκιμοι υπαξιωματικοί σχολών και κατευθύνσεων είναι καλύτεροι μαθητές από τους μελλοντικούς τους αρχηγούς.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα η βάση εισαγωγής της Σχολής Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, (Διοικητικής & Εφοδιαστικής Κατεύθυνσης) είναι μεγαλύτερη από των Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, της Σχολής Ευελπίδων και των Ναυτικών Δοκίμων ενώ η βάση εισαγωγής της Σχολής Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς (Σώματα) είναι μεγαλύτερη της Σχολής Ευελπίδων (Όπλα).

Η παραπάνω εικόνα, με μικρές αυξομειώσεις, είναι διαχρονική και καταδεικνύει την ισότητα του μαθησιακού επιπέδου αξιωματικών και υπαξιωματικών.

Βλέποντας τα στοιχεία εύλογα θα υποστήριζε κάποιος ότι οι υπαξιωματικοί παραγωγικών σχολών διαθέτουν περισσότερα προσόντα (overqualified) από τα απαιτούμενα. Η πραγματικότητα είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός αυτών διαθέτει ακόμα περισσότερα προσόντα (super-qualified) καθώς είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων (ΑΕΙ), μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων, με σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αγγίζουν τα 8 χρόνια. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει να δούμε τη βαθμολογία (μόρια) των πρώτων επιτυχόντων σε κάθε σχολή. Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα τα μόρια των πρώτων είναι από 17.025 έως 18.825 για όλες τις σχολές, εκτός από τη ΣΜΥ (ΟΠΛΑ) που είναι λίγο ποιο κάτω (15.150). 

Η μικρή απόκλιση μεταξύ της βαθμολογίας του πρώτου και του τελευταίου δείχνει ότι όλοι οι σπουδαστές είναι ίσης αξίας και ποιότητας όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις πανεπιστημιακές σχολές υψηλής ζήτησης.

  

 

ΓΕΛ (ΝΕΟ) Ειδική Κατηγορία

Από τους 543 επιτυχόντες του ΓΕΛ (ΝΕΟ) οι 171 (31,5%) ήταν ειδική κατηγορία. Οι βάσεις εισαγωγής στις περισσότερες σχολές, όπως είναι αναμενόμενο, είναι πολύ μικρότερες της γενικής κατηγορίας ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι δυο επιτυχόντες στη σχολή ικάρων, ο ένας ιπτάμενος, είναι κάτω από τη βάση του 10. 

Εκτός από τη γενική και ειδική κατηγορία των ΓΕΛ (ΝΕΟ) έχουμε και άλλες κατηγορίες επιτυχόντων όπως παρατίθενται παρακάτω.

ΓΕΛ (ΠΑΛΑΙΟ) Γενική Σειρά.

 

ΓΕΛ (ΠΑΛΑΙΟ) ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Επιτυχόντες με το 10% του 2019-2018 και ΕΠΑΛ

Για όλες τις σχολές, οι επιτυχόντες με το 10% του 2019 ήταν (42) και οι επιτυχόντες με το 10% του 2018 ήταν (21), (Γενική Σειρά και Ειδικές Κατηγορίες) 

Από τα ΕΠΑΛ, και μόνο για τις σχολές Υπαξιωματικών, οι επιτυχόντες ήταν 33. 

Συμπεράσματα

Είναι βέβαιο ότι όλα τα παραπάνω μπορούν να διαβαστούν και ερμηνευτούν ποικιλοτρόπως. 

Ως γενική εικόνα αποτυπώνεται ότι οι στρατιωτικές σχολές δεν βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των νέων για να σταδιοδρομήσουν στις ΕΔ, εκτός του τμήματος μηχανικών της σχολής Ικάρων. Αυτή η εικόνα είναι έκδηλη, με διαβαθμίσεις, για τις σχολές υπαξιωματικών ενώ σε μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζει και τη σχολή Ευελπίδων (ΟΠΛΑ) λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για σχολή αξιωματικών.  

Η ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι η υψηλή ανεργία οδηγεί τις οικογένειες και τους νέους να επιλέξουν την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση μέσω των ΕΔ δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία. 

Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ειδικότητας, ότι υπάρχουν επιτυχόντες, έστω και ελάχιστοι, για το τμήμα ιπταμένων της σχολής ικάρων με σειρά προτίμησης 4η, 5η ή και μεγαλύτερη καθώς επίσης και επιτυχόντες από την ειδική κατηγορία.  

Αν και καμία από τις σχολές υπαξιωματικών δεν συγκεντρώνει τις προτιμήσεις των επιτυχόντων, ως πρώτη επιλογή, οι βάσεις εισαγωγής είναι πολύ υψηλές και αυτό υποδηλώνει ότι οι επιδιώξεις των μαθητών είναι πολύ μεγαλύτερες. Τα 17.500 μόρια, ως τέταρτη και πέμπτη επιλογή, δείχνουν ότι στόχος ήταν οι ιατρικές σχολές, ΣΣΑΣ, κ.λ.π.

Συμπερασματικά, με βάση τα δεδομένα, ένας μεγάλος αριθμός επιτυχόντων προέκυψε από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του υπουργείου παιδείας το οποίο σχεδιάστηκε για τις σχολές ανώτατης εκπαίδευσης που δεν έχουν καμία απολύτως ομοιότητα με τις στρατιωτικές σχολές. 

Άποψη του υποφαινόμενου είναι ότι θα πρέπει να περιέλθει στο ΥΠΕΘΑ και την ηγεσία των ΕΔ η αποκλειστική αρμοδιότητα, η διαδικασία και ο τρόπος για την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των ΕΔ. Θα πρέπει επίσης να αποκλειστεί κάθε σκέψη για την περαιτέρω εκχώρηση της ευθύνης εκπαίδευσης από τις διοικήσεις και τα επιτελεία σε πρόσωπα και φορείς ξένα με τις αντιλήψεις, την κουλτούρα, τις αρχές και τις αξίες των ΕΔ.

     

The post Ποιες είναι οι προτιμήσεις των νέων για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές appeared first on Militaire.gr.

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας