Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: Δείτε ΕΔΩ όλες τις θέσεις που τρέχουν – Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: Μπορεί ο Οκτώβριος να φτάνει προς το τέλος του, ωστόσο δεκάδες θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ περιμένουν να… καλυφθούν! Διαβάστε στο xristika.gr όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 22 άτομα Τακτικού Προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο To Aνώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων Τακτικού Προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο, ως ακολούθως: 1 άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 12 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 9 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/10/2020-26/10/2020 Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 13 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 33 Καθαριστές με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη 33 ΥΕ Καθαριστών Σχολικών Μονάδων μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2020. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/10/2020-26/10/2020 Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. ΣΟΧ 1/2020 ΣOΧ 2/2020 Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 32 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κορινθίων Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 20/10/2020-29/10/2020 Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 87 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 87 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 30 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/10/2020-30/10/2020 Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 15 Καθαριστές με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ΥΕ Καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/10/2020-30/10/2020 Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 65 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων Το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων για την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 65 άτομα για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/11/2020-19/11/2020 Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: Θέσεις εργασίας στον δήμο Χίου Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χίου που εδρεύει στη Χίο. Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: Προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής με προκήρυξη ΑΣΕΠ Ανακοίνωση ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 16 ΠΕ Κτηνιάτρων Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού & λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 4 ου υποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες» της πράξης «Κατασκευή κτιρίου σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη)» για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 6 Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως 2 (δύο) μηνών (έως 31-12-2020) και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 22-10-2020 έως 26-10-2020. Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη Προσλήψεις ΑΣΕΠ 2020: 9 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μυκόνου Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος υποβολής Αιτήσεων: 15/10/2020-26/10/2020 Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη  

Τελευταία Άρθρα Κατηγορίας