Πτώση αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και κάμπινγκ το 2020

Πτώση αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και κάμπινγκ το 2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία της Έρευνας Κίνησης Καταλυμάτων Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ για το έτος 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας, κατά το έτος 2020 σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2019, στο σύνολο των καταλυμάτων αυτών παρατηρείται μείωση τόσο στις αφίξεις, κατά 69,4%, όσο και στις διανυκτερεύσεις, κατά 71,9%.

Συγκεκριμένα, κατά το 2020 σε σχέση με το 2019 παρουσιάζεται μείωση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών κατά 76,6% και 76,4%, αντίστοιχα, καθώς και μείωση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 50,4% και 48,4%, αντίστοιχα.

Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην κάμπινγκ) το έτος 2020 ανήλθε σε 29,6%, έναντι 48,7% το έτος 2019.

Από τη μηνιαία κατανομή των στοιχείων προκύπτει ότι, το 71,8% των αφίξεων και το 83,2% των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και στα κάμπινγκ της Χώρας, συγκεντρώνεται στους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο.

Από τα στοιχεία της έρευνας κατά Περιφέρεια, παρατηρείται σημαντική μείωση της κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, στις Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (72,0% στις αφίξεις και 73,1% στις διανυκτερεύσεις), της Κρήτης (71,9% στις αφίξεις και 74,7% στις διανυκτερεύσεις), της Αττικής (72,6% στις αφίξεις και 71,1% στις διανυκτερεύσεις) και της Κεντρικής Μακεδονίας (67,8% στις αφίξεις και 72,9% στις διανυκτερεύσεις).

DT_hotels_2021.png

Το μεγαλύτερο μερίδιο κίνησης των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά το 2020, αναλογεί σε αλλοδαπούς, δηλαδή 55,7% του συνόλου των αφίξεων και 70,7% του συνόλου των διανυκτερεύσεων.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ κατά το 2020 αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής στην Ευρώπη (91,7% των αφίξεων και 95,0% των διανυκτερεύσεων) με σημαντικότερη συμβολή από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (68,5% των αφίξεων και 71,4% των διανυκτερεύσεων). Τη μεγαλύτερη συμμετοχή, με βάση τις αφίξεις, παρουσιάζουν η Γερμανία (24,5% των αφίξεων και 30,6% των διανυκτερεύσεων) και η Γαλλία (11,8% των αφίξεων και 8,6% των διανυκτερεύσεων). Από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζει το Ηνωμένο Βασίλειο (17,0% των αφίξεων και 18,7% των διανυκτερεύσεων).

DT_camping_21.png

Από τη σύγκριση των στοιχείων της κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά χώρα μόνιμης διαμονής των τουριστών, του έτους 2020 ως προς το 2019, με βάση τις απόλυτες τιμές των αφίξεων, σημαντική μείωση παρατηρείται για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γερμανία (58,6% στις αφίξεις και 60,0% στις διανυκτερεύσεις), από τη Γαλλία (64,3% στις αφίξεις και 68,6% στις διανυκτερεύσεις) και από την Ιταλία (83,4% στις αφίξεις και 84,8% στις διανυκτερεύσεις). Από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, σε απόλυτες τιμές των αφίξεων, παρατηρείται σημαντική μείωση από το Ηνωμένο Βασίλειο (71,1% στις αφίξεις και 74,0% στις διανυκτερεύσεις) και από τη Ρωσία (96,4% στις αφίξεις και 97,9% στις διανυκτερεύσεις). Από τις υπόλοιπες ηπείρους, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, σημαντική μείωση παρατηρείται από την Αμερική και, ειδικότερα, από τις ΗΠΑ (93,2% στις αφίξεις και 91,9% στις διανυκτερεύσεις).

  • ξενοδοχεία
  • κάμπινγκ
  • αφίξεις

    Ρεπορτάζ -Πηγή: Σύνδεσμος

    Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας