Τελική ευθεία για το καζίνο στο Ελληνικό

Τελική ευθεία για το καζίνο στο Ελληνικό

Σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων θα ανακηρύξει οριστικό ανάδοχο τη κοινοπραξία Inspire Athens της άδειας λειτουργίας ολοκληρωμένου συγκροτήματος καζίνο στο Ελληνικό. Η σύμβαση θα αποσταλεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τελική έγκριση και θα ακολουθήσει η καταβολή του τιμήματος των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας, το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Inspire Athens ανήκει στην ΓΕΚ Τέρνα ενώ την απαραίτητη από τους όρους του διαγωνισμού εμπειρία λειτουργίας καζίνο παρέχει η Mohegan.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η είσοδος νέου μετόχου στην κοινοπραξία. Έτσι και κατόπιν συζητήσεων που έχουν ήδη γίνει αναμένεται, πιθανότατα πριν εκπνεύσει το τρέχον έτος, η ΓΕΚ Τέρνα  να παραχωρήσει πλειοψηφικό ποσοστό της κοινοπραξίας στην Hard Rock η οποία θα αντικαταστήσει την Mohegan και ως η διαθέτουσα την απαραίτητη εμπειρία.  Μοναδική υποχρέωση της ΓΕΚ Τέρνα, διά της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού, είναι να διατηρήσει υπό τον έλεγχο της τουλάχιστον το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της Inspire Athens για τα επόμενα οκτώ χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως η κοινοπραξία Inspire Athens των Mohegan/ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κέρδισε τον σχετικό διαγωνισμό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με προσφορά 150 εκατ. ευρώ για την άδεια και τεχνική προσφορά για επένδυση της τάξης του 1 δισ. ευρώ για την κατασκευή ολοκληρωμένου συγκροτήματος καζίνο που αναπτύσσεται εντός και γύρω δύο κύριων πύργων 200 και 100 μέτρων ύψους αντίστοιχα, και περιλαμβάνει ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο 3.450 κλινών, συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο 23.700 τετραγωνικών και χώρο συναθροίσεων κοινού με δυναμικότητα 10.500 ατόμων.

  • Ελληνικό
  • καζίνο
  • εξελίξεις
  • επένδυση

    Ρεπορτάζ -Πηγή: Σύνδεσμος

    Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας