Ads Εκπωτικό Κουπόνι Προσφοράς Για Όλα Τα
Πλάνα Απεριόριστης Shared  Φιλοξενίας

 

50off

50% ΕΚΠΤΩΣΗ !!!
Unlimited One Ετήσιο Κόστος €10.94 - €21.89
Unlimited Gold Ετήσιο Κόστος €24.44 - €48.89

Data Center Από τον Ηγέτη PhoenixNAP
Το κουπόνι ισχύει για όλα τα Ετήσια Πλάνα Shared Φιλοξενίας
Αγόρα Απεριόριστης  Φιλοξενίας!

ElvalHalcor: Ισχυρή οργανική κερδοφορία στα €230,7 εκατ. στο 9μηνο

ElvalHalcor: Ισχυρή οργανική κερδοφορία στα €230,7 εκατ. στο 9μηνο

Παρά τις οικονομικές προκλήσεις, σε συνδυασμό με τα αυξημένα επιτόκια δανεισμού και τις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 ο Όμιλος ElvalHalcor συνέχισε την ανοδική πορεία του, σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων κατά 38,2% και φτάνοντας τα 2.877 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2022 σε σύγκριση με τα 2.082 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, κυρίως στον κλάδο αλουμινίου, τις αυξημένες τιμές των μετάλλων, αλλά και τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας.

Οι τιμές των μετάλλων στο LME μετά την κορύφωσή τους στο Α’ τρίμηνο του 2022 κινήθηκαν καθοδικά, σταθεροποιούμενες στο Γ’ τρίμηνο. Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.649 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 32,2% σε σύγκριση με το 9Μ’21) και η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε στα 8.492ευρώ ανά τόνο (αύξηση 10,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021). Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 7,8%, καθώς ο Όμιλος εκμεταλλεύτηκε την ισχυρή ζήτηση κυρίως σε τομείς που σημειώνουν μεγάλη ανάπτυξη λόγω των παγκόσμιων μεγατάσεων βιωσιμότητας και στους οποίους έχει επικεντρώσει τις επενδύσεις του, όπως ο κλάδος της συσκευασίας αλουμινίου.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, βελτιώθηκαν κατά 76,9% και ανήλθαν στα 230,7 εκ. ευρώ έναντι 130,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο οδηγούμενα από τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας και όγκο πωλήσεων.

atrhergfad

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 308,0 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022 έναντι 187,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021 ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 294,7 εκ. ευρώ έναντι 175,7 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Θετική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν τα λογιστικά κέρδη μετάλλων, τα οποία ανήλθαν στα 64,5 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2022 έναντι κερδών 49,9εκ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2021.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 29,8 εκ. ευρώ για τη περίοδο έναντι 22,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση του καθαρού δανεισμού, ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης και το επενδυτικό πρόγραμμα.

Αναλυτικότερα οι αυξημένες τιμές των μετάλλων, οι υψηλοί όγκοι παραγωγής και πωλήσεων και η δημιουργία αποθέματος σε ημιέτοιμα, λόγω της προγραμματισμένης αναβάθμισης της πρέσας του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της Εταιρείας η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο, επηρέασαν το κεφαλαίο κίνησης του Ομίλου, γεγονός που σε συνδυασμό με το υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα, οδήγησαν σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 301 εκ. ευρώ έναντι της 31.12.2021. Εντός του πρώτου εξαμήνου η Εταιρεία προέβη σε πράξεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίων (interest rate swaps) για δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο, με σκοπό την αντιμετώπιση της ανοδικής πορείας των επιτοκίων και την εξομάλυνση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 164,8 εκ. ευρώ για το 9Μ’22 έναντι κερδών 117,9 εκ. ευρώ για το 9Μ’21. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται σε 162,8 εκ. ευρώ για το 9Μ’22 (ή 0,4337 ευρώ ανά μετοχή) από 120,5εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (ή 0,3211 ευρώ ανά μετοχή).

Ανάλυση ανά κλάδο

bryeh5rgsefds

Κλάδος αλουμινίου

Ο κλάδος του αλουμινίου συνέχισε να κινείται ανοδικά σημειώνοντας αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 55,6%, με αποτέλεσμα αυτός να ανέλθει στα 1.502,0 εκ. ευρώ για τη περίοδο έναντι 965,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημαντική επίδραση στα μεγέθη του κλάδου είχε η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 10,7% έναντι του εννεαμήνου του 2021, προερχόμενη κυρίως από τις αγορές της συσκευασίας αναψυκτικών και τροφίμων αξιοποιώντας την αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα από την ενσωμάτωση του νέου υπερσύγχρονου τετραπλού θερμού ελάστρου (Tandem). Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 168,2 εκ. ευρώ έναντι 54,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 177,4 εκ. ευρώ στο 9Μ’22 έναντι 85,5εκ. ευρώ για το 9Μ’21αντίστοιχα.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 747,2 εκ. ευρώ στις 30.09.2022 σημειώνοντας αύξηση κατά 251,2 εκ. ευρώ από την 31.12.2021, σε συνέχεια του υψηλού επενδυτικού προγράμματος και των αυξημένων τιμών των πρώτων υλών του αλουμινίου.

Η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος, που θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την παραγωγική δυναμικότητα, βαίνει στην ολοκλήρωση της με γοργούς ρυθμούς καθώς το νέο ψυχρό έλαστρο έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του ενώ και η γραμμή βαφής αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους. Οι νέες επενδύσεις ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2022 στα 127,0 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 111,7 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της Εταιρείας στα Οινόφυτα. Σε αυτές τις επενδύσεις περιλαμβάνεται και η απόκτηση ακινήτων που, μακροπρόθεσμα, θα αξιοποιηθούν ως logistics center για την αποθήκευση και τη διακίνηση προϊόντων της Εταιρείας.

Τέλος, ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε απομείωση ύψους 1,9εκ. ευρώ για τη περίοδο, λόγω των αναθεωρημένων προβλέψεων για την θυγατρική ΕΤΕΜ Α.Ε. σε ότι αφορά τις εμπορικές θυγατρικές της.

Κλάδος χαλκού

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου χαλκού ανήλθε στα 1.375,5 εκ. ευρώ έναντι 1.117,6 εκ. ευρώ, ενισχυμένος έντονα από τις αυξημένες τιμές του χαλκού στις διεθνείς αγορές και τις αυξημένες τιμές κατεργασίας, οι οποίες απορρόφησαν τις αντίστοιχες αυξήσεις στα κόστη παραγωγής. Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν μικρή αύξηση κατά 2,3% για το εννεάμηνο, καθώς στο Γ’ τρίμηνο σημειώθηκε κάμψη στις πωλήσεις σωλήνων χαλκού και προϊόντων διέλασης κραμάτων χαλκού. Μικρή μείωση παρουσίασαν και τα προϊόντα έλασης χαλκού λόγω της αλλαγής του προϊοντικού μίγματος σε δυσκολότερα προϊόντα, υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με την ζήτηση όμως να μην επηρεάζεται καθόλου στο Γ’ τρίμηνο. Αντίθετα την ανοδική τους πορεία συνέχισαν τα προϊόντα διέλασης χαλκού (λάμες). Τα κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα 37,5 εκ. ευρώ, έναντι 71,3εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021(η οποία είχε ευνοηθεί από τα κέρδη από τη διανομή σε είδος της συμμετοχής στη Cenergy Holdings), ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 53,3 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2022 έναντι 44,9εκ. ευρώ για την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε για το κλάδο στα 340,9 εκ. ευρώ στις 30.09.2022 σημειώνοντας αύξηση 49,8 εκ. ευρώ από την 31.12.2021, αποδιδόμενη στα υψηλά αποθέματα σε ημιέτοιμα λόγω της προγραμματισμένης αναβάθμισης της πρέσας του Σωληνουργείου χαλκού της Εταιρείας, η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο.

Αναφορικά με τις επενδύσεις κατά το εννεάμηνο του 2022, διατέθηκαν περίπου7,8 εκ. ευρώ, από τα οποία ποσό 4,2 εκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της Εταιρείας, ενώ ποσό 3,1 εκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις της θυγατρικής Sofia Med.

cnrthergfse

Προοπτικές

Για το τελευταίο τρίμηνο του 2022, η συνεχιζόμενη ανοδική τάση των επιτοκίων αναφοράς δημιουργεί ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη. Οι πληθωριστικές πιέσεις, η διαφαινόμενη οικονομική ύφεση, ο πόλεμος στην Ουκρανία, δημιουργούν κινδύνους τους οποίους ο Όμιλος μετριάζει, είτε με τη χρήση τεχνικών αντιστάθμισης κινδύνων, είτε με την μετακύλιση του κόστους, σε όποιες αγορές αυτό είναι δυνατόν.

Τέλος, και παρά το γεγονός της συσσώρευσης των ανωτέρω αρνητικών παραγόντων που δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, παράγοντες που της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρωμένες σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων (megatrends) της κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα και της αστικοποίησης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης, αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα, της εταιρίας αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησής της, επιτρέποντας στην ElvalHalcor να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.

 • ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
 • EBITDA
 • αύξηση πωλήσεων
 • ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
 • χαλκός
 • αλουμίνιο

  Ρεπορτάζ -Πηγή: Σύνδεσμος

  Ads Εκπωτικό Κουπόνι Προσφοράς Για Όλα Τα   Πλάνα Απεριόριστης SSD Cloud Server Φιλοξενίας  

  Cloud-15


  Έκπτωση 15%

  Personal Unlimited Cloud SSD €9.58
  Business Unlimited Cloud SSD €11.58
  Pro Unlimited Cloud SSD €13.58


  Απόκτησε τον Δικό Σου Απεριόριστο SSD Cloud Server

  USA SSD Data Center - Δωρεάν cPanel & SSL
  Το κουπόνι ισχύει για όλα τα Πλάνα Cloud Server
  Απόκτησε Tον Τώρα !

  Άλλα Τελευταία Άρθρα Κατηγορίας  Παλαιότερα Άρθρα