απορρέουν

Economy

Allianz Ελλάδος: Αύξηση καθαρών κερδών στα €7,9 εκατ. το 2020

Ενίσχυση της κάλυψης των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ πέτυχε η Allianz Ελλάδος το 2020. Ο Δείκτης Φερεγγυότητας SCR ανήλθε σε 147% από 141% το 2019 και ο Δείκτης Φερεγγυότητας MCR στο τέλος του 2020 ήταν 331%, από 335% το 2019. Σύμφωνα με την Έκθεση Φερεγγυότητας ΙΙ της εταιρείας, […]

Περισσότερα